Norwegian  Norwegian

Alternate Dag / Natt

/!\ Server tid: 22:17:10 ( UTC/GMT + 2 h ) /!\
0 klokken
moon FutuSkin
Begynnelsen på klokken
sun FutuSkin
Begynnelsen på klokken
moon FutuSkin
24 klokken

Kopier denne linken i IG profil:

 Landsbyer:
(-11
|
-8)
(-37
|
-54)
(-36
|
-55)
 Linker:

Tømmer 54192/80000 Leire 55770/80000 Jern 66551/80000 Korn 36537/80000 Bruk av korn 31260/54062
Calculated in 3 ms
Server time: 22:17:10