Norwegian  Norwegian

Alternate Dag / Natt

/!\ Server tid: 21:39:21 ( UTC/GMT + 2 h ) /!\
0 klokken
moon  Isengard
Begynnelsen på klokken
sun  Isengard
Begynnelsen på klokken
moon  Isengard
24 klokken

Kopier denne linken i IG profil:

 Landsbyer:
(-11
|
-8)
(-37
|
-54)
(-36
|
-55)
 Linker:

Tømmer 54192/80000 Leire 55770/80000 Jern 66551/80000 Korn 36537/80000 Bruk av korn 31260/54062
Calculated in 3 ms
Server time: 21:39:21