Norwegian  Norwegian

Teutoni

Samlingsplass
MarkedsplassVarehus MølleMølle BrakkerAkademi PalassHovedbygning Rustnings smedStall VåpensmedHandelskontor heltenes villaVarehus MølleKornåker verkstedTømrer Jernmine
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
5
20
5
5
20
20
Byggning: Finish all construction and research orders in this village immediately for 2 Gold?
cancelBrakker (nivå 13)14:10:07 hrs.done at 00:14

Kopier denne linken i IG profil:
Teutoni
Forfatter: kerberus-k59000 & Siggy

 Landsbyer:
(-11
|
-8)
(-37
|
-54)
(-36
|
-55)
 Linker:

Tømmer 54192/80000 Leire 55770/80000 Jern 66551/80000 Korn 36537/80000 Bruk av korn 31260/54062
Calculated in 3 ms
Server time: 21:37:03