Norwegian  Norwegian

Time Master

Samlingsplass
MarkedsplassVarehus MølleMølle BrakkerAkademi PalassHovedbygning Rustnings smedStall VåpensmedHandelskontor heltenes villaVarehus MølleKornåker verkstedTømrer Jernmine
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
5
20
5
5
20
20
Byggning: Finish all construction and research orders in this village immediately for 2 Gold?
cancelRustnings smed (nivå 12)14:10:07 hrs.done at 00:14

Kopier denne linken i IG profil:
Time Master

 Landsbyer:
(-11
|
-8)
(-37
|
-54)
(-36
|
-55)
 Linker:

Tømmer 54192/80000 Leire 55770/80000 Jern 66551/80000 Korn 36537/80000 Bruk av korn 31260/54062
Calculated in 3 ms
Server time: 21:37:20