Norwegian  Norwegian

landsbyer - oaser - Plaines

+25% Tømmer +25% Tømmer
+25% Tømmer / +25% Korn +25% Leire
+25% Leire +25% Leire / +25% Korn
+25% Jern +25% Jern
+25% Jern / +25% Korn +25% Korn
+25% Korn +50% Korn

Kopier denne linken i IG profil:
 Isengard
Forfatter: Krn3ll

 Landsbyer:
(-11
|
-8)
(-37
|
-54)
(-36
|
-55)
 Linker:

Tømmer 54192/80000 Leire 55770/80000 Jern 66551/80000 Korn 36537/80000 Bruk av korn 31260/54062
Calculated in 3 ms
Server time: 21:38:57