Norwegian  Norwegian

Reports

Subject: [x] WW Village attacks [1.01] CoinCoin
Sent: on 15.06.10 at 08:03:51
Angriper Natars Fra byen [x] WW Village
  Pikeman Thorned Warrior Guardsman Birds Of Prey Axerider Natarian Knight Warelephant Ballista Natarian Emperor Nybygger Helt
Tropper05565500026262700888001
Tap021100009962734000
InformationWarelephant Palisade destroyed
InformationBallista Treasury destroyed
InformationHero The artefact has been captured.
Bounty
Tømmer174843 | Leire114799 | Jern152188 | Korn400000
carry841830/4051815
Forsvarer Gallere Forsterkninger
  Menig Sverdmann Stifinner Theutates Torden Druideridder Haeduaner Rambukk Krigskatapult Høvdng Nybyggere Helt
Tropper0350060000035003004981301
Tap0350060000035003004981301
Forsvarer Germanere CaptainLucifel Fra byen [1.01] CoinCoin
  Klubbemann Spydmann Øksemann Speider Paladin Teutonsk Ridder Rambukk Katault Høvding Nybyggere Helt
Tropper0350060000035003004981301
Tap0350060000035003004981301
Forsvarer Romere Forsterkninger
  Legionær Pretorianer Imperian Equites Legati Equites Imperatoris Equites Caesaris Rambukk Brannkatapult Senator Nybyggere Helt
Tropper0350060000035003004981301
Tap0350060000035003004981301
Nature
Nature Nature Nature Nature Nature Nature Nature Nature Nature Nature

Kopier denne linken i IG profil:
Zelda
Forfatter: .::Irving::.

 Landsbyer:
(-11
|
-8)
(-37
|
-54)
(-36
|
-55)
 Linker:

Tømmer 54192/80000 Leire 55770/80000 Jern 66551/80000 Korn 36537/80000 Bruk av korn 31260/54062
Calculated in 3 ms
Server time: 21:40:07