Norwegian  Norwegian

[x] WW Village

Samlingsplass
stort varehusstort varehus stor silostor silo stor siloSkattekammer Hovedbygningstall heltenes villastort varehus Kornåker verkstedBakeri Bryggerikasserne Verdens Underverk
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
5
20
5
20
20
20
20
Byggning: Finish all construction and research orders in this village immediately for 2 Gold?
cancelVarehus (nivå 6)12:10:07 hrs.done at 00:14

Verdens Underverk
Verdens Underverk Verdens Underverk
Verdens Underverk Verdens Underverk
Verdens Underverk Verdens Underverk

Kopier denne linken i IG profil:
 Isengard
Forfatter: Krn3ll

 Landsbyer:
(-11
|
-8)
(-37
|
-54)
(-36
|
-55)
 Linker:

Tømmer 54192/80000 Leire 55770/80000 Jern 66551/80000 Korn 36537/80000 Bruk av korn 31260/54062
Calculated in 3 ms
Server time: 21:39:29